Welkom

Nele Windels

Nele Windels

Het zal dit jaar het vierde jaar zijn dat ik voorzitster ben van het Oudercomité van de Centrumscholen.   Hierbij streef ik samen met een groep enthousiaste ouders, naar een optimale samenwerking tussen zowel de kleuterschool als de lagere school én de ouders.  Zij zetten zich telkens weer in op activiteiten van het Oudercomité maar ook die van school. Zij overleggen op de vergaderingen in een constructieve sfeer met de directies om samen aan een goede schoolomgeving te werken. Een omgeving waar het aangenaam vertoeven is voor de kinderen en waar een goede verstandhouding heerst tussen directie, leerkrachten, leerlingen en natuurlijk hun ouders, die wij vertegenwoordigen.

Bovendien wil ik ook jullie, ouders, reeds bedanken voor jullie vertrouwen en jullie medewerking op onze talrijke activiteiten!

Doelstellingen Oudercomité

 • Onderhouden van de contacten tussen directies, leerkrachten en ouders.
 • Spreekbuis van ouders en/of leerlingen t.o.v. directies en leerkrachten
 • Verdedigen van de standpunten van de school
 • Meehelpen met activiteiten van de school
 • Verdedigen van de katholieke visie van de school
 • Organiseren van activiteiten met als doel :
  • Fondsen verzamelen voor pedagogisch verantwoorde doelen.
  • Ouders met elkaar, leerkrachten en directies in contact brengen.
  • Kinderen op pedagogisch verantwoorde wijze ontspanning bieden.

Samengevat :

In het kort fungeren wij enerzijds als spreekbuis tussen u als ouder en het schoolteam en anderzijds organiseren we activiteiten ten voordele van de school en uw kinderen.

Wat doet het Oudercomité nog ?

 • Vertegenwoordigen van de ouders in respectieve Schoolraden, het Comité Veiligheid op school, Lokaal overleg buitenschoolse kinderopvang enz.
 • Werken aan verkeersveiligheid
 • Klachten of vragen van ouders onderzoeken, aan directies voorleggen en met hen bespreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *